Muziekles, algemene voorwaarden en lesgeld

Muziekles

Instrumentale opleidingen.

Iedereen kan een instrument leren bespelen. Aanleg is belangrijk, maar inzet en enthousiasme is ook erg belangrijk.

Je moet regelmatig studeren, want je krijgt het niet cadeau. Met een groot aantal instrumenten kun je beginnen vanaf je achtste jaar. Ook volwassenen kunnen met deze opleiding starten.

Harmonie en Fanfare

Ook leden van Harmonie-Fanfare en Drumbands kunnen hun opleiding volgen bij Mellee Muziek. We leiden op voor de landelijk erkende diploma’s van de Koninklijke Nederlandse Federatie van muziekverenigingen t/m het D diploma.

harmonie-fanfare-560

Als je wilt samenspelen, kan dat bij Mellee Muziek. Wij hebben een leerling orkest  . Samenspelen is iets dat je moet leren. Het is net als het bespelen van je instrument. Het orkest speelt over het algemeen goed in het gehoor liggende muziekstukken. De repetitie van het leerlingen orkest is op zondagmorgen 1x in de veertien dagen, zie rooster, van 10:00 uur tot 11:00 uur.

Algemene Muziekale vorming

Een tweejarige cursus voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool en voor kinderen van scholen voor speciaal onderwijs. Door op blokfluit te spelen leren ze spelenderwijs om te gaan met het notenschrift. Verder komt aan de orde : zingen, maat en ritme, en gehoorsvorming. In het tweede jaar maken we al kennis met allerlei verschillende muziek instrumenten. Na afloop van deze cursus krijgt u een gericht advies over de vervolgmogelijkheden van uw kind. We maken gebruik van de Tom Stone methode met meespeel CD.

Muziekles voor volwassenen

In deze tijd zijafbeelding_algemenevoorwn er steeds meer mensen die op latere leeftijd iets aan muziek gaan doen. Piano, Gitaar of een Blaasinstrument bespelen. We hebben daarom voor de mensen die een blaasinstrument willen leren bespelen een programma samengesteld. Hierbij kijken we of iemand geschikt is om een blaasinstrument te bespelen, waarbij we letten op ademhalingstechniek, stand van het gebit.

Als het goed is gaan we het instrument van uw keuze uitproberen om zo te zien of het betreffende instrument voor u geschikt is. Het instrument van uw keuze kan bij ons zowel nieuw of als gebruikt worden aangeschaft. Dit alles met een jaar garantie en een gratis onderhoudsbeurt. Voordeel hiervan is, dat wanneer het niet lukt u het instrument aan ons kunt terugverkopen met een minimale afschrijving, mits het instrument goed onderhouden is.

U kunt zich inschrijven voor wekelijkse lessen, maar u kunt ook kiezen voor 1x per 14 dagen, 24 lessen per jaar of 12 lessen per jaar.

Algemene voorwaarden

1.0 Je dient je aan te melden met behulp van een aanmeldingsformulier.
1.1 Je verbindt je voor minimaal een jaar, tenzij je inschrijft voor een kortere cursus.
1.2 Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.
1.3 In het lesgeld zijn opgenomen de kosten voor klein lesmateriaal, klein onderhoud instrumenten, plus twee weken ziekte van de docent wanneer zich dit mocht voordoen.
1.4 Bij verhindering van de leerling vindt geen restitutie van het lesgeld plaats. Verzuimde lessen worden niet ingehaald. Bij verhindering wegens langdurige ziekte, kan een verzoek om lesgeldvermindering worden gedaan.
1.5 Afmelding uitsluitend mogelijk per 31 juli en dient voor 1 augustus te gebeuren. Bij een te late afmelding kan het lesgeld van het volgende jaar in rekening worden gebracht.
1.6 Aanmeldingen worden automatisch gecontinueerd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.
1.7 Door omstandigheden kan het voorkomen dat er een les uitvalt. deze wordt ingehaald of terugbetaald.

Lesgeld 2018-2019

Algemene muzikale vorming; € 127,50     38 lessen per jaar.

Een 2 jarige cursus voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool.

Blaasinstrumenten   38 lessen

Tot 18 jaar

20 min. € 375,-         1 x  in de 14 dagen  €187,50-  per jaar

25 min. € 466,-          ,,              ,,              € 233,-          ,,   ,,

30 min. € 547,-          ,,              ,,              € 272,75       ,,   ,,

Vanaf 18 jaar

20 min. € 504,-             ,,              ,,            € 252,- incl. 21 %  BTW per jaar

25 min. € 630,-             ,,              ,,            € 315,- ,,        ,,      ,,   ,,      ,,

30 min. € 756,-             ,,              ,,            € 378,- ,,        ,,      ,,   ,,      ,,

Het lesgeld kan verdeeld over 12 maanden worden betaald